2019.4.3AK记

老师说抓基础和细节,从穷举、贪心、模拟开始练习USACO的题。于是,这次模拟赛考了2道橙题1道黄题,有四个AK的……水题好啊

T1

题干

P1209

给一些区间,进行覆盖,求最小总长度,数据量巨小

程序实现

简单的贪心,差分排序就OK了。为了骚一波还用了C语言的qsort,没用STL的std :: sort

// luogu-judger-enable-o2
//                `-://++ooooo++//:-.`               
//             -/oyhyso+/:::--::::/++osyyso/-` `-://:.        
//           `/shs+-.            `-+yssho///hyho. ``     
//          :sy+-                oh  i `/hhshy+`   
//         `/ho-                  h h i .s d:`/hh-   
//        :hs.                   s  h : /  h `:hh:  
//       `sy-                    `o  /.o  .h  .hh-  
//       -hs`                     +Hostker+    /dy  
//    /ssso+h+                 +o:    +Zhujike+    `hd/ 
//   ohy-`+h: `:`                -yy/     .`  s+    +dy 
//   :do/h/h: `hh/                `+hy-    -h. -h.   -dd. 
//  ohdh+sd/  .ydy.                -ydo`   oh. h+    hd+ 
//  :syd/yho   `oddo` `s+`            `odh+`  `hy` sh    sds 
//  y//ds s`    /ddh+. -yh/`            /hdy-  /d/ od.:   +dh 
// /d. +h/y     /dyydho-`+hh/        `.--:://oddh/  yh`+d:h`  :dd.
// yh  `/h`   -yhh/ :sddy/-odho:.    ./oyhddhhysooooydh+  :dhod-oo  .dd-
// -ds  -d.   -d+   .+hdhsoydddho/-./ydhs+/-.    `odd/  ydhd--h.  `hd/
// +do  :d- `:+osdhso+/:. :sdddddddhyddddhysoo+/-.    +dh. +hhd- ss  hd+
// od+  :d/-shhhdhhs/+ooss+  ./yddddds+::/ohdddddddhs:   +ds.`:yod` -d:  hd+
// sdo  -dhyo. oh        `-/osyys/oh+/dddddddddy--.-shhdhhhs/d. yy  ydo
// ods .`.dy  .h/  :oyso/`       oy` `hdddddddddy+sds.+d: +dhd+ :d: ydo
// /dh` // hd`  +d: odhohddho`      h-  :hdddddddd:`hy .hh. +dyyy  hy ydo
// .hd: -h od/  .hy`dd- +dddd+      :`  :hdddddd+ /: +dd:-hd-+d. hd: yd+
// sdy h:-dh`  sdsdh` +hddh`         .hdddh/   yho/hdo -d/ hdy hd/
// .hd: oh`yd+ `-ydsoh.  :hddo         .++:`    -ohdhd/ hs hyd:hd/
//  /dh`od+-dh.  sd- -s`  +ddh.              `ohhh`sd: oh``h+hyhd-
//  sdo+dh`ods  od:  -  /ss. `.           `/hs`oh.hd. :d-`d/+ddd.
//  `ydyddo sdo :ds           `.---`    `+hh/ odody  `h+.d/.hdd`
//   .hdddd-`yd+ `yd-        `:+shhys+ho   -ohh+`  odhd+  oy-d: sdh 
//   -hdddy /ddo -hh.       hd+:.  :h.  ./ydy/`   +ddh.  .h+d- /dy 
//    :hdhd+.hhds`sdh/`      .sh/`  ` ./ydh+-    odds   +hd. .ds 
//    /dhyh-sh+hy/dyhdy/.      `. `-/ohdy+-      odd-    yh` h+ 
//     odohh:hs.hhhh::+shhhysso++//+osyhyso/-`       +ds    +h  s. 
//     `yh:hhsd-`ydds   `.---::::::-.`          :y`    .s  : 
//     -hs-hhdy +hd/                             
//      .s--hdd/ `oh-   >_<
//        `sdh`  /y:   
//         :yo  `:.      QwQ
//          -.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

const int MAXN = 255;

int m, s, c;

int num[MAXN], cha[MAXN];

int cmp(const void *x, const void *y) {
  return *(int*)x - *(int*)y;
}

int main() {
  ios :: sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL);
  cin >> m >> s >> c;
  for (int i = 1; i <= c; i++) cin >> num[i];
  qsort(num + 1, c, sizeof(int), cmp);
  for (int i = 2; i <= c; i++) cha[i] = num[i] - num[i - 1] - 1;
  qsort(cha + 1, c, sizeof(int), cmp);
  int ret = s;
  ret -= num[1] - 1;
  ret -= s - num[c];
  for (int i = c; i >= 1 and i >= c - m + 2; i--) ret -= cha[i];
  cout << ret << endl;
  return 0;
}

T2

题干

P1207

找出从一个数开始的$n$个在$2$到$10$进制表示下至少两种进制是回文的数,数据量巨小。

程序实现

暴力枚举即可。我用了C++的stringstreamstd :: string,转换进制和判断回文的时候码量巨小,二十分钟搞定。

// luogu-judger-enable-o2
//                `-://++ooooo++//:-.`               
//             -/oyhyso+/:::--::::/++osyyso/-` `-://:.        
//           `/shs+-.            `-+yssho///hyho. ``     
//          :sy+-                oh  i `/hhshy+`   
//         `/ho-                  h h i .s d:`/hh-   
//        :hs.                   s  h : /  h `:hh:  
//       `sy-                    `o  /.o  .h  .hh-  
//       -hs`                     +Hostker+    /dy  
//    /ssso+h+                 +o:    +Zhujike+    `hd/ 
//   ohy-`+h: `:`                -yy/     .`  s+    +dy 
//   :do/h/h: `hh/                `+hy-    -h. -h.   -dd. 
//  ohdh+sd/  .ydy.                -ydo`   oh. h+    hd+ 
//  :syd/yho   `oddo` `s+`            `odh+`  `hy` sh    sds 
//  y//ds s`    /ddh+. -yh/`            /hdy-  /d/ od.:   +dh 
// /d. +h/y     /dyydho-`+hh/        `.--:://oddh/  yh`+d:h`  :dd.
// yh  `/h`   -yhh/ :sddy/-odho:.    ./oyhddhhysooooydh+  :dhod-oo  .dd-
// -ds  -d.   -d+   .+hdhsoydddho/-./ydhs+/-.    `odd/  ydhd--h.  `hd/
// +do  :d- `:+osdhso+/:. :sdddddddhyddddhysoo+/-.    +dh. +hhd- ss  hd+
// od+  :d/-shhhdhhs/+ooss+  ./yddddds+::/ohdddddddhs:   +ds.`:yod` -d:  hd+
// sdo  -dhyo. oh        `-/osyys/oh+/dddddddddy--.-shhdhhhs/d. yy  ydo
// ods .`.dy  .h/  :oyso/`       oy` `hdddddddddy+sds.+d: +dhd+ :d: ydo
// /dh` // hd`  +d: odhohddho`      h-  :hdddddddd:`hy .hh. +dyyy  hy ydo
// .hd: -h od/  .hy`dd- +dddd+      :`  :hdddddd+ /: +dd:-hd-+d. hd: yd+
// sdy h:-dh`  sdsdh` +hddh`         .hdddh/   yho/hdo -d/ hdy hd/
// .hd: oh`yd+ `-ydsoh.  :hddo         .++:`    -ohdhd/ hs hyd:hd/
//  /dh`od+-dh.  sd- -s`  +ddh.              `ohhh`sd: oh``h+hyhd-
//  sdo+dh`ods  od:  -  /ss. `.           `/hs`oh.hd. :d-`d/+ddd.
//  `ydyddo sdo :ds           `.---`    `+hh/ odody  `h+.d/.hdd`
//   .hdddd-`yd+ `yd-        `:+shhys+ho   -ohh+`  odhd+  oy-d: sdh 
//   -hdddy /ddo -hh.       hd+:.  :h.  ./ydy/`   +ddh.  .h+d- /dy 
//    :hdhd+.hhds`sdh/`      .sh/`  ` ./ydh+-    odds   +hd. .ds 
//    /dhyh-sh+hy/dyhdy/.      `. `-/ohdy+-      odd-    yh` h+ 
//     odohh:hs.hhhh::+shhhysso++//+osyhyso/-`       +ds    +h  s. 
//     `yh:hhsd-`ydds   `.---::::::-.`          :y`    .s  : 
//     -hs-hhdy +hd/                             
//      .s--hdd/ `oh-   >_<
//        `sdh`  /y:   
//         :yo  `:.      QwQ
//          -.
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace std;

string Turn(int num, int jz) {
  stringstream buf;
  while (num) {
    buf << num % jz;
    num /= jz;
  }
  string ret;
  buf >> ret;
  return ret;
}

bool ChkStr(string str) {
  int len = str.size();
  for (int i = 0; i < len; i++)
    if (str[i] != str[len - i - 1]) return false;
  return true;
}

bool Check(int num) {
  int cnt = 0;
  for (int i = 2; i <= 10; i++) {
    if (ChkStr(Turn(num, i))) {
      cnt++;
      if (cnt == 2) return true;
    }
  }
  return false;
}

int main() {
  ios :: sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, cnt = 0, s;
  cin >> n >> s;
  s++;
  while (true) {
    if (Check(s)) {
      cout << s << endl;
      cnt++;
      if (cnt == n) return 0;
    }
    s++;
  }
  return 0;
}

T3

题干

P1205

给一个矩阵和一个目标矩阵和一些变换方式,求出怎么变换可以得到目标矩阵

程序实现

第一眼大模拟。但是如果封装好的话就是小模拟了,码量--。

// luogu-judger-enable-o2
//                `-://++ooooo++//:-.`               
//             -/oyhyso+/:::--::::/++osyyso/-` `-://:.        
//           `/shs+-.            `-+yssho///hyho. ``     
//          :sy+-                oh  i `/hhshy+`   
//         `/ho-                  h h i .s d:`/hh-   
//        :hs.                   s  h : /  h `:hh:  
//       `sy-                    `o  /.o  .h  .hh-  
//       -hs`                     +Hostker+    /dy  
//    /ssso+h+                 +o:    +Zhujike+    `hd/ 
//   ohy-`+h: `:`                -yy/     .`  s+    +dy 
//   :do/h/h: `hh/                `+hy-    -h. -h.   -dd. 
//  ohdh+sd/  .ydy.                -ydo`   oh. h+    hd+ 
//  :syd/yho   `oddo` `s+`            `odh+`  `hy` sh    sds 
//  y//ds s`    /ddh+. -yh/`            /hdy-  /d/ od.:   +dh 
// /d. +h/y     /dyydho-`+hh/        `.--:://oddh/  yh`+d:h`  :dd.
// yh  `/h`   -yhh/ :sddy/-odho:.    ./oyhddhhysooooydh+  :dhod-oo  .dd-
// -ds  -d.   -d+   .+hdhsoydddho/-./ydhs+/-.    `odd/  ydhd--h.  `hd/
// +do  :d- `:+osdhso+/:. :sdddddddhyddddhysoo+/-.    +dh. +hhd- ss  hd+
// od+  :d/-shhhdhhs/+ooss+  ./yddddds+::/ohdddddddhs:   +ds.`:yod` -d:  hd+
// sdo  -dhyo. oh        `-/osyys/oh+/dddddddddy--.-shhdhhhs/d. yy  ydo
// ods .`.dy  .h/  :oyso/`       oy` `hdddddddddy+sds.+d: +dhd+ :d: ydo
// /dh` // hd`  +d: odhohddho`      h-  :hdddddddd:`hy .hh. +dyyy  hy ydo
// .hd: -h od/  .hy`dd- +dddd+      :`  :hdddddd+ /: +dd:-hd-+d. hd: yd+
// sdy h:-dh`  sdsdh` +hddh`         .hdddh/   yho/hdo -d/ hdy hd/
// .hd: oh`yd+ `-ydsoh.  :hddo         .++:`    -ohdhd/ hs hyd:hd/
//  /dh`od+-dh.  sd- -s`  +ddh.              `ohhh`sd: oh``h+hyhd-
//  sdo+dh`ods  od:  -  /ss. `.           `/hs`oh.hd. :d-`d/+ddd.
//  `ydyddo sdo :ds           `.---`    `+hh/ odody  `h+.d/.hdd`
//   .hdddd-`yd+ `yd-        `:+shhys+ho   -ohh+`  odhd+  oy-d: sdh 
//   -hdddy /ddo -hh.       hd+:.  :h.  ./ydy/`   +ddh.  .h+d- /dy 
//    :hdhd+.hhds`sdh/`      .sh/`  ` ./ydh+-    odds   +hd. .ds 
//    /dhyh-sh+hy/dyhdy/.      `. `-/ohdy+-      odd-    yh` h+ 
//     odohh:hs.hhhh::+shhhysso++//+osyhyso/-`       +ds    +h  s. 
//     `yh:hhsd-`ydds   `.---::::::-.`          :y`    .s  : 
//     -hs-hhdy +hd/                             
//      .s--hdd/ `oh-   >_<
//        `sdh`  /y:   
//         :yo  `:.      QwQ
//          -.
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

struct Mat{
  char** ch; int n;

  bool operator == (const Mat &b) const {
    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n; j++)
        if (ch[i][j] != b.ch[i][j]) return false;
    return true;
  }

  Mat(int siz) {
    n = siz;
    ch = new char*[siz];
    for (int i = 0; i < siz; i++) ch[i] = new char[siz];
  }
};

Mat Turn(Mat m) {
  int n = m.n;
  Mat ret = Mat(n);
  ret.n = n;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      ret.ch[i][j] = m.ch[n - j - 1][i];
  return ret;
}

Mat Reflect(Mat m) {
  int n = m.n;
  Mat ret = Mat(n);
  ret.n = n;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      ret.ch[i][j] = m.ch[i][n - j - 1];
  return ret;
}

int main() {
  ios :: sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL);
  int n;
  cin >> n;
  Mat bef = Mat(n), aft = Mat(n);
  bef.n = aft.n = n;
  for (int i = 0; i < n; i++) cin >> bef.ch[i];
  for (int i = 0; i < n; i++) cin >> aft.ch[i];
  if (Turn(bef) == aft) cout << 1 << endl;
  else if (Turn(Turn(bef)) == aft) cout << 2 << endl;
  else if (Turn(Turn(Turn(bef))) == aft) cout << 3 << endl;
  else if (Reflect(bef) == aft) cout << 4 << endl;
  else if (Turn(Reflect(bef)) == aft) cout << 5 << endl;
  else if (Turn(Turn(Reflect(bef))) == aft) cout << 5 << endl;
  else if (Turn(Turn(Turn(Reflect(bef)))) == aft) cout << 5 << endl;
  else if (bef == aft) cout << 6 << endl;
  else cout << 7 << endl;
  return 0;
}